Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2021 r.

piątek, 20 listopad 2020

Burmistrz Łap ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka  na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), planowanych do realizacji w 2021 r.

 Treść ogłoszenia: tutaj

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Urszula Romualdowska, Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 203, tel. 85 715 22 51, w. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga!

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze ofert serwisu internetowego Witkac.pl  na stronie www.witkac.pl.

Link do konkursu: https://witkac.pl/#/contest/view?id=14403

Termin złożenia ofert elektronicznie w serwisie witkac.pl: 11 grudnia  2020 r. do godz. 15:30

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty (wygenerowanym automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty  oraz  obowiązującymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2020 r. do godz. 16:00 (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Miejskiego):

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia podpisanej oferty i potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łapach oświadczenie o wycofaniu oferty.