Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów

poniedziałek, 30 listopad 2020

Łapianie powyżej 65 roku życia będą mogli już od następnego roku skorzystać z bezpłatnych szczepień  przeciwko grypie.

To kolejna spełniona obietnica wyborcza burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego, ale przede wszystkim efekt bardzo dobrej współpracy z łapską Radą Seniorów. Z prośbą o bezpłatne szczepienia przeciw grypie wystąpili seniorzy, którzy argumentowali, że wiele osób nie stać na nie. Burmistrz na listopadową sesję złożył projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Łapy na lata 2021-2023. Pozytywnie zaopiniowała ją Rada Seniorów, a radni miejscy jednogłośnie tę uchwałę przyjęli.

Program obejmuje zaszczepienie przeciwko grypie sezonowej mieszkańców, którzy w dniu przeprowadzenia szczepienia będą mieli ukończone 65 lat i ich stan zdrowia będzie pozwalał na podanie szczepionki. Planuje się, że w 2021 roku szczepionki trafią do ok 400 osób, w 2022 roku do 570 osób, a w 2023 r. do 741 osób.

– Cieszę się, że będziemy mogli realizować ten program i w ten sposób zatroszczyć się o najstarszych mieszkańców. Grypa sama w sobie jest poważnym problemem zdrowotnym. Szczególnie w czasie pandemii koronawirusa może stanowić dodatkowe zagrożenie dla osób starszych.  Chcemy chronić naszych seniorów - mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

W zależności od sezonu na grypę choruje ok. 5–15% populacji. Śmiertelność z powodu powikłań pogrypowych jest najwyższa wśród osób starszych. Zdaniem WHO szczepienia przeciwko tej chorobie są bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych.

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski podczas listopadowej sesji zapewnił także, że będzie nadal kontynuował program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców, czyli tzw. pomoc lekową. To duże wsparcie i pomoc dla wielu mieszkańców naszej gminy.