Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej

poniedziałek, 30 listopad 2020

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
w dniu 04 grudnia 2020r. (piątek) o godz. 17.00w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia.
  2. Opinia Komisji Finansowo-Gospodarczej o projekcie budżetu gminy na 2021 rok.
  3. Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na podstawie przedstawionego  projektu metody ustalania opłat. 
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

Dariusz Wincenciak