Budżet obywatelski 2021–podsumowanie

wtorek, 01 grudzień 2020

W ubiegły czwartek (26.11) burmistrz Krzysztof Gołaszewski spotkał się z autorami projektów, które uzyskały najwyższą liczbę głosów oddanych przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2021. Każdemu wręczył symboliczne czeki z nazwą projektu oraz kwotą, jaką na jego realizację zgłosili. Pogratulował wygranej oraz skuteczności w zbieraniu głosów poparcia. – Doceniamy Waszą ciężką pracę i mam nadzieję, że te projekty zostaną zrealizowane w roku przyszłym – powiedział burmistrz Łap.

Przypominamy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2021 łącznie zostało złożonych 20 propozycji zadań, z których 18 zostały poddane do głosowania mieszkańców. Spośród tych 18 propozycji zadań mieszkańcy wybrali 8 pomysłów, które zostaną zrealizowane w 2021 roku.

W wyniku głosowania do urny zostało wrzuconych 5633 kart z czego 101 kart przesłano skanem na wskazany adres e-mail. Zarejestrowano łącznie 5734 głosów, w tym w wyniku weryfikacji uznano 5345 głosów za ważne i 389 głosów za nieważne. Na Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2020 zostało przeznaczone 240 tys. złotych. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomendowanych do realizacji głosami mieszkańców wyniósł 239,5 tys zł.

Projekty rekomendowane przez mieszkańców do realizacji w 2021 roku:

  1. Budowa sceny estradowej na boisku przy WDKu w Łapach – Szołajdach
  2. Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej (lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej)
  3. Siłownia plenerowa pod chmurką (lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej)
  4. Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej – od strony ul. Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach przy ul. Polnej 9
  5. Budynek na potrzeby sołectwa Łapy – Pluśniaki
  6. Drewniana altana ze stołami i ławami w Łapach-Korczakach
  7. „Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podstawa”– rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (lokalizacja: skrzyżowanie ul. Polna 27, 18-100 Łapy)
  8. Bezpieczny mieszkaniec Gminy Łapy. Ochotnicza straż pożarna (lokalizacja: Uhowo)

- Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie oddane głosy - mówi Krzysztof Gołaszewski - Wszystkie pomysły w tym roku były bardzo ciekawe. Gratuluję zwycięzcom i już teraz zapraszam do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.