Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2021

poniedziałek, 11 styczeń 2021

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2021 roku.

 

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota wnioskowana

Status oceny

Punktacja*

Kwota dofinansowania

1

Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach oraz organizację zawodów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców
 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Łapy

21 790,00 zł

Pozytywna

56,00

17 600,00 zł

2.

Udział i przygotowanie drużyn "PETRUS" Łapy w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej
 Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne "PETRUS" im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach

26 000,00 zł

Pozytywna

54,67

26 000,00 zł

3.

" OD SKRZATA DO SENIORA" – szkolenie sportowe, organizacja oraz udział w rozgrywkach w dyscyplinie – piłka nożna w 2021 r.
 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "Pogoń" Łapy

131 550,00 zł

Pozytywna

54,67

104 400,00 zł

4.

Realizacja działalności sportowej w 2021r. przez Klub Sportowy Klimat Łapy
 Klub Sportowy Klimat Łapy

26 185, 56 zł

Pozytywna

54,67

24 000,00 zł

5.

Przygotowanie drużyny  MPower Cheer  do udziału we współzawodnictwie sportowym w cheerleadingu w roku 2021
 Fokus Serwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

31 150,00 zł

Pozytywna

50,33

17 000,00 zł

6.

Organizacja działalności sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Narew Łapy
 Uczniowski Klub Sportowy Narew Łapy

61 150,00 zł

Pozytywna

47,67

50 000,00 zł

7.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Łapska Akademia Piłki Siatkowej w Łapach w roku 2021

Uczniowski Klub Sportowy Łapska Akademia Piłki Siatkowej

20 200,00 zł

Pozytywna

44,33

14 000,00 zł

8.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŁAPA”
 Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA"

36 700,00 zł

Pozytywna

42,33

17 000,00 zł

9.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. wwwFestiwalPuszczyBialowieskiej.pl. www.FestiwalBialowieski.pl. www.FestiwalZubra.pl

Fundacja Instytut Białowieski i partnerzy w Białymstoku

288 000,00 zł

Negatywna

-

0,00 zł

10.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy w roku 2020
 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy

27 840,00 zł

Negatywna

-

0,00 zł

Łącznie:

670 565,56 zł

 

270 000,00 zł