Obowiązki właściciela psa

wtorek, 16 luty 2021

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.

Będąc właścicielem lub opiekunem psa zapewnij:

  • coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
  • schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
  • dostęp do światła dziennego,
  • odpowiednią karmę i stały dostęp do świeżej wody,
  • pomieszczenie, klatkę lub kojec, w których zwierzę będzie miało możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała.

Będąc właścicielem lub opiekunem psa masz obowiązek:

  • sprzątać po nim z miejsc ogólnodostępnych (klatek schodowych, chodników, trawników itp.), a nieczystości wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na odpady,
  • w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy i w kagańcu (dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela),
  • zabezpieczyć nieruchomość przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
  • umieścić tabliczkę informującą o utrzymywaniu psa na nieruchomości,
  • stosować się do zakazów wprowadzania psów na niektóre miejsca (za wyjątkiem psów przewodników), np. place zabaw.

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje także Kodeks wykroczeń. Wskazuje on w art. 77 §1, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Oczywiście, nie w każdej sytuacji, tylko my odpowiemy za niebezpieczne zachowanie naszego psa. Warto pamiętać również o treści art. 78 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: „ Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”