Ks. Waldemar Jakub Krzywiński odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez prezydenta Andrzeja Dudę

czwartek, 18 luty 2021

W czwartek (18.02) Ks. Waldemar Jakub Krzywiński były proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach oraz kapelan Ligi Morskiej i Rzecznej – został uhonorowany przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez prezydenta Andrzeja Dudę za Zasługi dla Niepodległej. O przyznanie nagrody wnioskował burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski w styczniu 2020 r.

Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

W imieniu mieszkańców gminy Łapy gratulujemy honorowego odznaczenia, życzymy dużo zdrowia i dalszej pięknej, również patriotycznej posługi kapłańskiej.

Ksiądz Waldemar Jakub Krzywiński święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku. Od tego czasu był wikariuszem i katechetą w wielu parafiach: Piątnicy, Ostrołęce, Grajewie. Od 2013 do 2020 r. roku był proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach, gdzie przyczyniał się do budowania wspólnoty mieszkańców, promując wiarę, tradycję i miłość do Ojczyzny.

Od 2009 roku ksiądz Krzywiński jest kapelanem Ligi Morskiej i Rzecznej - obecnie krajowym i w stopniu kapitana. Celebruje msze święte w rocznicę zaślubin Polski z Morzem, bierze udział w uroczystościach rocznicowych związanych z odzyskaniem dostępu do morza, kultywuje historię Polski i przekazuje tradycje i zwyczaje młodszym pokoleniom. W 2019 roku z inicjatywy ks. Krzywińskiego w Łapach odbyły się obchody 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. W Łapach był również zaangażowany w przywracanie pamięci Żołnierzy Niezłomnych. W 60. rocznicę procesu wyjazdowego Warszawskiego Sądu Wojennego, w którym oskarżeni byli żołnierze z VI Wileńskiej Brygady z kpt. Kazimierzem Kamieńskim ps. Huzar, przed tzw. parafialką - miejscem procesu w Łapach - został odsłonięty pamiątkowy kamień, a jednym z organizatorów tego wydarzenia był ks. Krzywiński. Uczcił także śmierć żołnierza Lucjana Niemyjskiego ps. Krakus, wspierał postawienie obelisku w Łapach Dębowinie, gdzie odbywają się uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystości odznaczenia ks. Krzywińskiego Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości wzięli udział również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łapach, w tym burmistrz Krzysztof Gołaszewski i sekretarz Gminy Joanna Micota.

 Nadane ordery/odznaczenia:

 Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”  2007r.

 Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 2008r.

 Medal „Pro Memoria” 2010r.

 Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków 2012r.

 Krzyż „Za zasługi dla Z I W RP” 2012r.

 Krzyż LMiR „PRO MARI NOSTRO” 2013r.

 Brązowy Krzyż „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” 2013r.

 Srebrny Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” 2013r.

 Srebrny Harcerski Medal Strzelecki „Za Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacnianiu Obronności Kraju” 2015r.

 Złoty Medal Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej 2018r.

 Odznaka Pamiątkowa WKU Wyszków 2011r.

 Odznaka Pamiątkowa Marynarki Wojennej RP 2012r.

 Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju”  2013r.

 Brązowa Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański" 2017r.

Medal nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, którzy przedstawiają go prezydentowi.
Odznaczenie nadawane jest osobom żyjącym, które poprzez:
  1. pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

  2. walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

  3. aktywną działalność zawodową i społeczną,

  4. twórczość naukową, literacką i artystyczną

przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/ks-waldemar-krzywinski-odznaczony-medalem-stulecia-odzyskanej-niepodleglosci