Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wtorek, 23 luty 2021

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do składania wniosków:

  • osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające
    w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie ziemskiego powiatu białostockiego;

(Wniosek i Regulamin do pobrania TUTAJ)
 

  • pracodawców zainteresowanych zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną (bezrobotną lub poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu), zamieszkałą na terenie ziemskiego powiatu białostockiego;

(Wniosek i Regulamin do pobrania TUTAJ )
 

  • osoby niepełnosprawne zainteresowane sfinansowaniem kosztów szkolenia 
    i przekwalifikowania  zawodowego,  zarejestrowane jako poszukujące pracy, niepozostające
    w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie ziemskiego powiatu białostockiego; 

(Wniosek i Zasady finansowania szkoleń do pobrania TUTAJ)
 

  • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, zamieszkałe na terenie ziemskiego powiatu białostockiego, zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontunuowanie prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;

(Wniosek i Zasady ubiegania się o dofinansowanie do pobrania TUTAJ)
 
Wypełnione Wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) można składać:
 
- pocztą tradycyjną na adres:
                       Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
                       ul. Pogodna 63/1
                       15-365 Białystok 
- osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.
 

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 85 747 38 55.

Źródło: www.bialystok.praca.gov.pl