Warsztaty w zakresie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych

środa, 03 marzec 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach przeprowadza diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Łapy w zakresie usług społecznych. Celem badania jest określenie kierunków działań związanych z funkcjonowaniem nowej jednostki - Centrum Usług Społecznych.

Na pierwszym etapie badania chcemy wsłuchać się w głosy mieszkańców, w szczególności odbiorców usług społecznych i lokalnych ekspertów. W tym celu zapraszamy do udziału w warsztatach dyskusyjnych, których celem będzie pozyskanie informacji o:

  • wiedzy odbiorców usług społecznych na temat aktualnego stanu systemu usług społecznych w Łapach,
  • pozytywnych i negatywnych emocjach, które wiążą się dla mieszkańców z systemem usług społecznych,
  • opiniach mieszkańców dotyczących wstępnych pomysłów na zmiany w systemie usług społecznych w ramach Centrum Usług Społecznych,
  • oczekiwaniach, nadziejach i obawach mieszkańców związanych ze zmianami w systemie usług społecznych,
  • pomysłach mieszkańców na działania możliwe do zrealizowania w ramach zmian w systemie usług społecznych.

Dla kogo?

Warsztaty adresowane są do odbiorców usług społecznych oraz lokalnych ekspertów i liderów z terenu Gminy Łapy

Forma warsztatów?

Zdalna na platformie Zoom.

Czas trwania?

Ok. 2,5 godziny.

Terminy?

Najbliższa środa (10 marca) w godz. 12.00-14.30.
 
Twoje zdanie może mieć wpływ na kształt usług społecznych w naszej gminie.

Formularz rekrutacyjny znajduje się pod linkiem: https://form.typeform.com/to/yTlQTt6q

Badanie realizowane jest w ramach projektu, pn. "Centrum Usług Społecznych w Łapach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.