Pamiętajmy o obostrzeniach przy wizycie w Urzędzie Miejskim

piątek, 26 marzec 2021

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łapy oraz sprawną obsługę interesantów, prosimy wszystkich, którzy chcą załatwić sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi, ewidencją ludności i ewidencji działalności gospodarczej o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt pod numerami telefonów. Interesanci umówieni telefonicznie będą załatwiani w pierwszej kolejności.

Urząd Stanu Cywilnego - 85 715 27 06

Dowody osobiste – 85 715 26 70 lub 85 715 46 63

Ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej – 85 715 32 22

Dzięki temu unikną Państwo długiego oczekiwania w kolejce.

Wiele spraw można zrealizować również elektronicznie za pomocą:

  • profilu zaufanego,
  • dowodu osobistego z warstwą elektroniczną,
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

mię i nazwisko

Stanowisko

Nr pok.

tel. wew.

telefon

e-mail

Krzysztof Gołaszewski

Burmistrz

105

   
668681001

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Dudziński

Z-ca Burmistrza

102

   

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Marta Sokół

Skarbnik

201

201

857152955

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Micota

Sekretarz 106 106   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Organizacyjny (O)

Joanna Micota

Sekretarz

106 106   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Łapińska

Kierownik Referatu

zamówienia publiczne

108 108   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Falkowska

Sekretariat

103

103

857152749
857152647

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Małgorzata Łapińska

Dowody osobiste

USC

 121  857154663 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Wasilewska

122

85 7152670

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Mojkowska

Ewidencja ludności

Ewidencja działalności gospodarczej

123

857153222

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Magdalena Jastrzębska

Centrala

1

501

857152251

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radosław Bobel

Sprawy organizacyjne

107

107

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Łupińska

Biuro Rady Miejskiej

107

107

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janina Łupińska

Kadry

109

109

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Kamiński

Sprawy obronne

111

110

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kamil Górski

Informatyzacja 305 305   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Finansowy (F)

Anna Marta Sokół

Skarbnik

201

201

857152955

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Polowczyk

Główny księgowy

205

205

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jerzy Roszkowski

Kasa

3

503

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Dunaj

Podatki - teren gminy

6

506

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Marta Zduńczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cezary Jabłonowski

Podatek od osób prawnych i od
środków transportowych

112

112

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneta Leżanka

Podatki - teren miasta

7

507

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Sobieszczańska

Księgowość podatkowa

8

508

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Łapińska

Księgowość podatkowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Markowska

Księgowość budżetowa (dochody)

202

202

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jadwiga Szyluk

Księgowość budżetowa (wydatki)

202

212

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Perkowska

Płace

206

206

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Emilia Kamińska

Księgowość  budżetowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Inwestycji

Katarzyna Trzaska

Inwestycje

110

113

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Dzielnik-Szulc

Fundusze pomocowe

110

114

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Roszkowski

Inwestycje

110

115

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Agnieszka Czarnowska

Kierownik

116

116

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Onichimiuk

Ochrona środowiska

9

509

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Łapińska

Gospodarka odpadami

10

510

857152764

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zuzanna Kućmierowska

Infrastruktura komunalna

116

116

660741457 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Stypułkowska

Infrastruktura komunalna 116 116 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Nieruchomości (N)

Dariusz Polakowski

Kierownik

302

302

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Pietraszko

Gospodarka
nieruchomościami

301

301

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Mierzejewska

301

301

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta  Zarzecka

303

303

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Barbara Łochnicka

Zastępcy Kierownika USC

USC

111

857152706

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Jurkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W weekendy w sprawie sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 694 514 062

Samodzielne stanowiska

Teresa Kiejzik

Stanowisko ds. zagospodarowania
przestrzennego (P)

306

306

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Romualdowska

Stanowisko ds. promocji i kontaktów
z mediami (PR)

203

203

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa prawna
(Umowa zlecenie)

Obsługa prawna

207

207

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.