Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach.

czwartek, 08 kwiecień 2021

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu  „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, partnerem Gmina Łapy, a realizatorem Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach.

W marcu siedmioro nauczycieli z naszej szkoły zdobywało umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy z uczniem. W ramach projektu dostarczono również 13 robotów edukacyjnych - SkriBoty. Wykorzystane będą do nauki programowania w trakcie zajęć edukacyjnych. W kolejnych etapach planowane jest wyposażenie w pracownię mobilną składającą się z 25 laptopów i interaktywnego monitora. Na zakupionym sprzęcie prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów.