Etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

piątek, 22 marzec 2019

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostały przeprowadzone w niedzielę 17 marca w Łapach. Udział w eliminacjach wzięło 27 uczestników. Do etapu powiatowego w Białymstoku zostało zakwalifikowanych 7 uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów w poszczególnych grupach wiekowych.

Turniejowe pytania w zależności od grupy wiekowej miały różny poziom trudności. Maksymalnie można było zdobyć 40 punktów. W I grupie osiągnięto maksymalną ilość -33 pkt,  w II grupie- 28 pkt, oraz w III grupie (najtrudniejsze pytania) - 25 pkt. O skali trudności obecnej edycji OTWP 2019, świadczy również to, że kilku uczestników zdobyło jedynie od 10 do 15 pkt.

Turniej został zorganizowany przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łapach przy współpracy z Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Urzędem Miejskim w Łapach.

Przed turniejem uczestnicy kilkakrotnie spotykali się w świetlicy OSP Łapy, gdzie otrzymali materiały szkoleniowe i zapoznawali się z tematyką ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia prowadzili dowódca JRG Nr 5 Łapy bryg. Roberta Dzierżek i Komendant Gminny OSP Paweł Jurkian.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, a 11 osób -zdobywców największej ilości punktów upominki w postaci książek ufundowanych przez Urząd Miejski Łapach, które wręczyli Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Prezes Zarządu MG Związku OSP RP w Łapach Marek Kołakowski, Dowódca JRG nr 5 Łapy bryg. Robert Dzierżek i Komendant Gminny OSP Paweł Jurkian.

Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani:

I grupa-szkoły podstawowe
1.Kacper Polowczyk – SP nr 1 w Łapach
2.Krystian Piekutowski – SP Poświętne

II grupa wiekowa - szkoły ponadpodstawowe(gimnazja)
1.Zofia Kamińska-SP Łupianka Stara
2.Paweł Szymójko-SP Łupianka Stara
3.Patrycja Falkowska- Gimnazjum nr 1 Łapy

II grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne
1.Kamil Polowczyk-II LO Białystok
2.Franciszek Ostrzygało-ZSzMech Łapy