Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych!

czwartek, 05 sierpień 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 5 sierpnia 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Funduszu Pracy. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Dodatkowo informuje, że cały czas trwa nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu: "Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)" RPOWP, który skierowany jest do osób bezrobotnych po 50 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białostockim i  powiecie miasto Białystok.
 
Druk wniosku oraz regulamin można znaleźć TUTAJ
 
Wypełnione Wnioski można składać:

  • pocztą, przesyłając na adres ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,
  • osobiście, w Biurze Podawczym mieszczącym się w siedzibie Urzędu,
  • elektronicznie przez stronę praca.gov.pl (na portalu praca.gov.pl należy wybrać zakładkę „wnioski o usługi i świadczenia z urzędu" -> „pismo do urzędu" -> uzupełniony zeskanowany wniosek należy dołączyć jako załącznik do pisma a następnie podpisać profilem zaufanym,
  • elektronicznie przez epuap.gov.pl

 

Źródło:  https://bialystok.praca.gov.pl/