Już można głosować na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

poniedziałek, 13 wrzesień 2021

Od 13 września, można decydować o tym, na co wydane będą pieniądze z Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. Głosowanie potrwa do 27 września.

Kto może głosować?

GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC GMINY

BEZ WZGLĘDU NA WIEK - Głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego – rodzica/opiekuna.

Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą głosować samodzielnie – tj. mogą samodzielnie podpisać kartę do głosowania, jednakże do ważności ich czynności musi zostać dołączona także zgoda opiekuna ustawowego.

Wzór zgody opiekuna ustawowego stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Łapach Nr XL/306/21 z dnia 28 maja 2021 r i jest dostępny na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach. - pobierz  Zgoda rodzica/opiekuna

BEZ WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA – liczy się tylko to, czy faktycznie mieszkasz na terenie Gminy Łapy. Na karcie do głosowania każdy głosujący wskazuje swój adres zamieszkania i swoim podpisem potwierdza, że podane dane są zgodne z prawdą. 

Jak głosować?

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W DWÓCH FORMACH:

1. PAPIEROWEJ – karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,

- pobierz  Karta do głosowania

Aby oddać swój głos w wersji papierowej, należy wypełnić kartę do głosowania, i złożyć ją w:

 • Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej "Budżet Obywatelski",
 • przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2022"
 • lub po zeskanowaniu wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. ELEKTRONICZNEJ – poprzez oddanie głosu w aplikacji LUPE. Należy kliknąć w poniższy link, następnie wypełnić i wysłać formularz:

https://info.elapy.pl/pl/budzet-obywatelski-2022.html

Przy głosowaniu za pomocą aplikacji LUPE, osoba głosująca zostanie poproszona o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia oddania głosu.

WAŻNE

Wszystkie oddane głosy zostaną sprawdzone przez Komisję, która zweryfikuje ich poprawność:

- kartę do głosowania, w wersji papierowej, uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, własnoręcznie podpisana i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Łapach lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 13 września 2021 r. do 27 września 2021 r.;

- karty do głosowania, wersji papierowej, wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia;

- każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie - poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania bądź zaznaczeniu zadania w aplikacji LUPE (jeśli na karcie do głosowania, wersji papierowej, zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną)

- gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną za nieważne;

- za nieważny uznany zostanie głos osoby niepełnoletniej bez podpisanej przez rodzica/opiekuna "Zgody opiekuna ustawowego";

- za nieważny uznany zostanie głos oddany na Karcie do głosowania bez zakreślonego wyboru zadania;

- za nieważny uznanie głos niepotwierdzony w aplikacji LUPE.

LISTA PROJEKTÓW


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl, www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe na podstawie pisemnego porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych zostaną udostępnione Ośrodkowi Przedsiębiorczości w Łapach oraz mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, obsłudze prawnej Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 3 miesiące od dnia upublicznienia ostatecznej listy wybranych zadań.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo do sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zgłoszenia lub poparcia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.