Zmarł śp. porucznik Tadeusz Perkowski, żołnierz niezłomny

wtorek, 14 wrzesień 2021

Dnia12 września w wieku 90 lat zmarł śp. porucznik Tadeusz Perkowski. Żołnierz Oddziału mjr. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara", gdzie był kurierem. Żołnierz Niezłomny.

Tadeusz Perkowski był kurierem (łącznikiem) w oddziale mjr Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. Przysięgę wojskową złożył w 1949 r. Za swoją działalność w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym został aresztowany w 1952 r. i następnie skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 14 maja 1953 r. na karę 12 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Został osadzony w więzieniu we Wronkach i Strzelcach Opolskich, gdzie odsiadywał karę do 1956 r. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 maja 1956 r. po zastosowaniu ustawy amnestyjnej z dnia 22 listopada 1952 r. i z dnia 27 kwietnia 1956 r. został warunkowo zwolniony z odbycia pozostałej części kary.

Mimo podeszłego wieku, jeśli tylko zdrowie pozwalało, śp. porucznik Tadeusz Perkowski uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych związanych m.in. z obchodami Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy upamiętniających rocznicę procesu mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” w Łapach, dając swoją postawą wzór młodzieży i innym uczestnikom uroczystości.

Śp. Tadeusz Perkowski był członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektorat Suwałki Oddział Wschodni WiN w Lublinie.