Dbaj o środowisko! Eko wtorki z Urzędem Miejskim w Łapach, cz. 4

wtorek, 14 wrzesień 2021

Odpady bio, w zdecydowanej większości są pochodzenia naturalnego. Należą do niej: odpadki kuchenne z warzyw i owoców, resztki jedzenia, trawa, liście drzew, gałęzie drzew i krzewów, drewno, trociny, wióry, kora drzew. Odpadami bio na pewno nie są: ziemia, torf, mięso i kości zwierzęce, odpady drewniane impregnowane lub malowane, oleje jadalne, popioły powstające po obróbce węgla kamiennego. Podlegają również szybkiemu rozkładowi, tak zwanej biodegradacji. Kłopot pojawia się na etapie ich zagospodarowania.

Składowanie tego rodzaju odpadów wymaga rozwiązań natury prawnej i technologicznej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest recykling. Bioodpady wykorzystuje się do produkcji organicznych polepszaczy gleby, nawozów i podłoży hodowlanych. Węgiel i składniki odżywcze (zawarte w bioodpadach) zostają skoncentrowane w nawozach organicznych lub mogą być przetworzone w różnorodne bioprodukty (na przykład bioplastik, biopaliwo). Oddzielanie bioodpadów od odpadów resztkowych powoduje również zwiększenie poziomów recyklingu pozostałych materiałów odpadowych (szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu).

Bardzo ważna jest przy tym właściwa kultura uprawiania ziemi. Szacunkowy koszt degradacji gruntów na całym świecie to 40 miliardów dolarów rocznie. Liczba ta nie uwzględnia ukrytych nakładów zwiększonego użycia nawozów, utraty bioróżnorodności czy walorów krajobrazowych. Wyższa produktywność ziemi (mniej odpadów oraz przywracanie składników odżywczych glebie) zwiększa jej wartość rynkową.

Materiały na Facebook znajdziecie Państwo pod #EkoŁapy.

Bądź odpowiedzialny. Segreguj!