Zjazd łapskiego Oddziału Miejsko-Gminego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

wtorek, 12 październik 2021

Ważne podsumowanie czteroletniej działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łapy odbyło się podczas Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sobotę (9 października) w strażnicy OSP w Łapach-Dębowinie.

W spotkaniu poza przedstawicielami i delegatami wszystkich pięciu jednostek OSP (Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara, Łapy-Dębowina - łącznie 18 strażaków) uczestniczyli także zastępca starosty Powiatu  Białostockiego  Roman Czepe,  zastępca burmistrza Krzysztof Dudziński, komendant powiatowy PSP w Mońkach bryg. Dariusz Koc, dowódca JRG 5 mł. bryg. Andrzej Zalewski.

Podczas spotkania zarząd uzyskał absolutorium za kadencję w latach 2016-2020. Omówiono minione cztery lata działalności i poruszono bieżące sprawy OSP.

Rozmawiano na temat możliwości pozyskania kolejnych pojazdów strażackich dla jednostek w Uhowie, w Łapach-Dębowinie oraz w Łupiance Starej.  Omawiano problemy finansowe OSP i możliwości pozyskania dodatkowych środków na ich działalność. Rozmawiano też m.in. o braku chętnych i małym zainteresowaniu wśród młodzieży udziałem w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Przedmiotem dyskusji była też planowana nowelizacja ustawy o ochotniczej straży pożarnej, która obecnie poddawana jest konsultacjom.

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łapach

Podczas Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału. Prezesem został Marek Kołakowski, wiceprezesami  Zbigniew Jurkian i Grzegorz Łupiński. Na Komendanta Gminnego wybrano Pawła Jurkiana, skarbnikiem został Krzysztof Łupiński, sekretarzem Marcin Kamiński oraz członkowie Daniel Koszczuk, Mariusz Kostyra i Wojciech Kulesza.

Ustalono także skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym został Marek Gołko,  wiceprzewodniczącym Adam Przemysław Franczak, a sekretarzem Piotr Kamiński.

Wybrano również delegatów oraz przedstawicieli na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Delegatami zostali: Mariusz Kostyra, Krzysztof Łapiński i Krzysztof Łupiński. Zaś przedstawicielami będą: Daniel Koszczuk i Marek Kołakowski.