Zebranie wiejskie we wsi Łapy-Szołajdy - poniedziałek (18.10) godz. 17.00

poniedziałek, 11 październik 2021
Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Łapy-Szołajdy w dniu poniedziałek 18.10.2021 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

Celem zebrania będą wybory Sołtysa wsi Łapy-Szołajdy.

W przypadku braku liczby uprawnionych mieszkańców do wyboru sołtysa w pierwszym terminie, przeprowadzone zostanie drugie zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania.

Zebranie wyborcze wyznaczone w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

                                                                                                                                   Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski