Nagroda Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku” wraca w nieco zmienionej formule

czwartek, 14 październik 2021

Nagrodę Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku” ustanowił w 2009 r. ówczesny burmistrz Łap Roman Czepe. Po raz pierwszy i jedyny została przyznana w 2010 r. jako nagroda finansowa.

Laureaci z 2010 roku

Z okazji 85. rocznicy nadania Łapom praw miejskich uhonorowano nią wtedy: Przemysława Jaroszewskiego, Adama Karasiewicza, Tomasza Mnicha, Joannę Niewińską, Katarzynę Pułkośnik, Dariusza Strychalskiego, Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Petrus” im. Ks. Henryka Bagińskiego, UKS „Łapa” – Grzegorza Cholewę i Dariusza Rydzewskiego.

W 2010 r. zgodnie z ówczesnym Regulaminem przyznano też trzy Nagrody Honorowe: Księdzu Józefowi Wyznerowi, Leszkowi Truskolawskiemu oraz Galerii Handlowej „Epicentrum” – Jarosławowi Dadurze, Andrzejowi Owczarczukowi i Mariuszowi Romanowi.

Kolejna edycja Nagrody Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku”

Teraz, Nagroda Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku” wraca w nieco zmienionej formule, ale nadal jako ważne i prestiżowe wyróżnienie.

Będzie przyznawana firmom, osobom i instytucjom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do promocji i budowania pozytywnego wizerunku Gminy Łapy oraz w istotny sposób wspierają jej rozwój. Będzie przyznawana raz w roku w trzech kategoriach:

  1. FIRMA/INSTYTUCJA
  2. OSOBA
  3. ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA/WYDARZENIA

Nagroda będzie miała charakter honorowy. Nie będzie to nagroda finansowa. Laureat Nagrody każdej z trzech kategorii otrzyma statuetkę „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku” wraz z okolicznościowym dyplomem.

Nagrodę będzie przyznawała kapituła Nagrody powołana przez Burmistrza Łap w składzie nieprzekraczającym 10 osób na podstawie wniosków, które będzie można składać w Urzędzie Miejskim od dnia 1 grudnia roku poprzedzającego wręczenie Nagrody do dnia 15 stycznia roku, w którym Nagroda ma zostać wręczona.

Ogłoszenie laureatów Nagrody oraz wręczenie Nagrody odbywać się będzie uroczyście w terminie i miejscu każdorazowo określonym i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.lapy.pl.

Szczegóły w Regulaminie: tutaj