Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

piątek, 15 październik 2021

W sali kinowej Domu Kultury 14 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach. Prezes Zarządu UTW Pani Barbara Gogolewska powitała zaproszonych gości: Krzysztofa Gołaszewskiego - Burmistrza Łap, Małgorzatę Roszkowską - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy, Wiktorię Wnorowską - Dyrektor Domu Kultury w Łapach, a także wszystkich członków UTW.

Uroczystość rozpoczęto hymnem narodowym. Następnie głos zabrał Burmistrz Łap. W swoim przemówieniu podziękował za zaproszenie oraz życzył wszystkim seniorom powodzenia i zadowolenia z uczestnictwa w szeregach Stowarzyszenia.

Podczas inauguracji nie zabrakło akcentu artystycznego. Występ wokalny Pani Magdaleny Pietruczak spotkał się z gorącym przyjęciem i zebrał zasłużone oklaski. Następnie uroczyście podziękowano dotychczasowym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich pracę i zaangażowanie w działania podejmowane przez Stowarzyszenie.

Wyjątkowo w tym roku częścią uroczystej inauguracji było Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Zarządu została ponownie Pani Barbara Gogolewska, a Wiceprezesem Pani Wanda Modzelewska.

Wszystkim członkom UTW życzymy zapału i determinacji, aby ten rozpoczynający się nowy rok akademicki obfitował w nowe doświadczenia i inspirujące wyzwania.