Oferta pracy na stanowisku: koordynatora, ratownika wodnego, kasjerko-sprzątaczki na letnich basenach w Płonce Kościelnej

środa, 08 maj 2019

 Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynatora, ratownika wodnego, kasjerko-sprzątaczki na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej gm. Łapy.

OFERTA PRACY

na stanowisku KOORDYNATORA letnich basenów w Płonce Kościelnej

     Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  poszukuje kandydata na administrowanie obiektem letnich basenów w Płonce Kościelnej gmina Łapy, a w szczególności:

nadzór i koordynacja pracy osób zatrudnionych w związku z funkcjonowaniem obiektu, prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu, wykonywanie innych niezbędnych zadań związanych z funkcjonowaniem obiektu zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 01.06.2019 do 15.09.2019 roku.

Wymagane jest wykształcenie przynajmniej średnie, wysoka kultura osobista, mobilność i dyspozycyjność czasowa, umiejętność pracy w zespole, planowanie i organizacja pracy.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w biurze Ośrodka Kultury Fizyznej w Łapach- Stadion ul. Leśnikowska 18A codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.                                                                                                                     

Ostateczny termin przyjmowania ofert - 27 maja 2019 roku.


 

OFERTA PRACY

na stanowisku RATOWNIKA WODNEGO na letnich basenach w Płonce Kościelnej

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje kandydatów na stanowisko Ratownika wodnego na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej gm. Łapy.

Oferujemy umowę zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, zdobycie doświadczenia.

Zakres obowiązków obejmuje m. innymi: zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu, stałe obserwowanie obszaru kąpieliska, reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, a także przestrzeganie zapisów „Regulaminu wewnętrznego letnich basenów w Płonce Kościelnej”.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2019 roku.

Oczekujemy spełnienia wymogów określonych przepisami prawa oraz posiadanie aktualnej legitymacji ratownika – członka WOPR.

Szczegóły związane z podjęciem zlecenia można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach – Stadion ul. Leśnikowska 18A codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Ostateczny termin przyjmowania ofert - 27 maja 2019 roku.


OFERTA PRACY

na stanowisku KASJERKO – SPRZĄTACZKI na letnich basenach w Płonce Kościelnej

 

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji  kasjera-sprzątaczki na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej gmina Łapy.

Do obowiązków kasjera należeć będzie między innymi:  sprzedaż biletów wstępu i prowadzenie kasy fiskalnej zgodnie z Instrukcją kasową, sporządzanie dokumentacji obrotów kasowych / Raport dobowy i miesięczny/ po zakończeniu zmiany, bezpieczne przechowywanie utargu kasowego i rozliczenie gotówki z pracownikiem OKF w Łapach, ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za niedobory w kasie.

Osoba, która chce pracować na stanowisku kasjera nie może być osobą karaną. Ponadto musi być osobą dokładną, skrupulatną, rzetelną i uczciwą oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej, a także posiadać  średnie wykształcenie.

Do zadań sprzątaczki na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej należeć będzie: utrzymanie w przydzielonym do sprzątania rejonie czystości i porządku, dokładne i terminowe wykonywanie przydzielonych prac, racjonalne i oszczędne gospodarowanie sprzętem do sprzątania i środkami czystości, dbanie o powierzone mienie, sprzęt i urządzenia.

Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.pożarowych.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mieszczących się w zakresie działania obiektu.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2019 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w biurze Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach – Stadion ul Leśnikowska 18 A, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.   7.30 do 15.30.                        

Ostateczny termin przyjmowania ofert  - 10 maja 2019  roku.

 Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach