Budżet obywatelski 2022 - wyniki głosowania mieszkańców

piątek, 29 październik 2021

Mieszkańcy zdecydowali, na jakie zadania powinny zostać wydane pieniądze z budżetu gminy. Do realizacji trafi w sumie 8 pomysłów zadań spośród 20 zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2022.

Od 13 do 27 września mieszkańcy Gminy Łapy głosowali na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2022.

W wyniku głosowania:

-  wrzucono do urny 8725 kart papierowych,

- oddano 318 głosów za pomocą aplikacji LUPE,

- przesłano 46  kart  skanem na wskazany adres e-mail.

Zarejestrowano łącznie 9089 głosów, w tym w wyniku weryfikacji uznano 8314 głosów za ważne i 775 głosów za nieważne.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, które są Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XL/306/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 maja 2021, do realizacji na przyszły rok przechodzą zadania z największą ilością głosów aż do wyczerpania całej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Na Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2022 zostało przeznaczone 800 000,00 złotych. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomendowanych do realizacji głosami mieszkańców wynosi równo 800 000,00 zł.

 Projekty rekomendowane przez mieszkańców do realizacji w 2022 roku:

  • Strefa dziecięcej aktywności przy SP nr 1 w Łapach (lokalizacja: ul. Polna 9 w Łapach)"

  • Zagospodarowanie placu w Łapach - Korczakach

  • "Czas Wolny pod chmurką - rekreacja i bezpieczeństwo". Rewitalizacja placu szkolnego z budową parkingu (lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Letnia 1, 18-100 Łapy)"

  • Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach

  • Rozbudowa budynku OSP w Płonce Kościelnej

  • Utwardzenie kostką betonową fragmentu ulicy Przechodniej w Uhowie

  • "POD WSPÓLNYM DACHEM" budynki warsztatowo - magazynowe na pograniczu Łap - Szołajd i Łap - Dębowiny

  • Zagospodarowanie działki gminnej (lokalizacja: Roszki Wodźki)

Wnioskodawcom zwycięskich projektów serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za każdy oddany głos.