6 kwietnia - otwarta sobota w urzędzie miejskim

wtorek, 02 kwiecień 2019

Już w najbliższą sobotę (6 kwietnia) łapianie będą mogli załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Łapach. To kolejna pracująca sobota, kiedy będą mieli taką możliwość.

Urzędnicy będą dyżurować w godz. 8.00-12.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 18 w Łapach.

W najbliższą sobotę szczególnie zapraszamy mieszkańców, którzy potrzebują załatwić sprawy z zakresu gospodarki komunalnej. Dyżur będzie pełnił pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Możliwe będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Ponadto będzie też można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego i odebrać gotowy dokument, załatwić sprawy meldunkowe oraz dotyczące wpisu do CEIDG. 

Będzie też czynne biuro podawcze, czyli będzie można złożyć pisma do urzędu.

Przypominamy terminy kolejnych pracujących sobót w 2019 r.:  6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 9 listopada oraz 7 grudnia.

W pracujące soboty będzie można zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Łapach: tel. 85 715 26 70.