Wynik naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej

środa, 24 listopad 2021

Burmistrz Łap informuje, że w wyniku  zakończenia procedury  naboru  na stanowisklo ds. księgowości podatkowej została wybrana Pani  Kinga Łapińska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę.

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.