Kurs komputerowy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy zakończony

czwartek, 25 listopad 2021

Grupa seniorów uczestnicząca w kursie komputerowym organizowanym w łapskiej bibliotece 23 listopada spotkała się na ostatnich zajęciach.

W ramach szkolenia odbyło się 7 spotkań, na których uczestnicy nauczyli się posługiwać komputerem, komunikować się z rodziną i znajomymi przez Internet czy wyszukiwać ciekawe informacje. Dowiedzieli się także jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych, usług administracji publicznej czy ofert sprzedażowych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, uprawniającym do utrzymania certyfikatu z uczestnictwa w kursie. Uczestnicy wyrazili swoje podziękowania prowadzącemu zajęcia, który podkreślił raz jeszcze, jak ważną rolę w obecnym czasie odgrywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Kurs podnoszący kompetencje cyfrowe lokalnej społeczności organizowany był przez firmę edukacyjną Open Education Group Sp. z o.o. w  ramach projektu  „Cyfrowe Podlaskie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.