Strajk w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach

wtorek, 09 kwiecień 2019

Uprzejmie informuję, iż w poniedziałek – dnia 8 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 Komitet Strajkowy w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami im. Świętego Jana Pawła II w Łapach poinformował dyrekcję Szkoły o rozpoczęciu akcji protestacyjnej i przystąpieniu nauczycieli do strajku szkolnego od najbliższej środy, tj. od dnia 10 kwietnia 2019 r.

W  związku z powyższym informuję, iż  zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach od dnia 10 kwietnia 2019 r. zostają odwołane. Postaramy się zorganizować pracę naszej placówki tak, by zmiany w jej funkcjonowaniu od dnia 10 kwietnia  były dla Państwa i naszych uczniów jak najmniej uciążliwe.

Chciałbym poinformować rodziców oddziałów przedszkolnych, iż nie wystąpią zmiany w pracy „zerówek”, zajęcia w tych oddziałach będą odbywały się w taki sam sposób, jak dotychczas, a w godzinach popołudniowych dzieci będą objęte opieką na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie klas I - III będą mogli wziąć udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w godzinach, w których w normalnym trybie pracy odbywały się ich zajęcia lekcyjne, a w godzinach popołudniowych zapewnimy im opiekę w świetlicy.

Ze względu na brak wystarczającej liczby pracowników pedagogicznych nie mamy możliwości zapewnienia opieki uczniom klas IV – VIII, jeżeli będzie to możliwe prosimy o zapewnienie im opieki w domach rodzinnych. Jeżeli zamierzają Państwo zapewnić opiekę uczniom kl. 0 – III we własnym zakresie  prosimy o telefoniczne poinformowanie o tym sekretariatu szkoły w wtorek 9 kwietnia (85 715 24 19).

Informuję również, że uczniowie klas 0 – III, którzy będą obecni w szkole podczas strajku będą mogli skorzystać z obiadów.   

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji, o wszelkich zmianach dotyczących pracy szkoły będziemy informowali na stronie internetowej Szkoły, w miarę możliwości proszę o przekazanie powyższej informacji innym rodzicom uczniów naszej Szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Daniel Gołaszewski