Gazyfikacja gminy. Wnioski do pobrania

wtorek, 09 kwiecień 2019

Odbyły się pierwsze dwa z cyklu spotkań poświęconych planowanej rozbudowie sieci gazowej na terenie Gminy Łapy.

Jako pierwsi z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie planowanej rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Łapy spotkali się mieszkańcy miejscowości: Łapy (Osse), Gąsówka Osse, Gąsówka Stara, Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Łapy-Pluśniaki i Łapy-Korczaki. Tematem spotkań były możliwości podłączenia domów mieszkańców do sieci gazowej. Spotkania odbyły się 2 i 3 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej przy ul. Letniej 1 w Łapach  i w Wiejskim Domu Kultury w Łapach-Szołajdach.

PSG Sp. z o.o. obecnie na terenie gminy Łapy świadczy usługę dystrybucji paliwa gazowego w miejscowościach: Łapy i Łapy-Szołajdy. Stopień gazyfikacji gminy wynosi 4,70%.

Mieszkańcy powinni rozpocząć działania od złożenia wniosków o określenie warunków przyłączenia wraz z mapą w skali 1:500 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją szafki gazowej, które pozwolą PSG Sp. z o.o. na oszacowanie potencjału rynku, stworzenie potencjalnej bazy zainteresowanych podmiotów i będą podstawą do podejmowania decyzji w sprawie realizacji inwestycji związanej z rozbudową sieci gazowej. Wzór wniosku dostępny jest tutaj. Mapę odpłatnie udostępnia Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Filia w Łapach przy ul. Bohaterów Westerplatte 8.

Złożenie deklaracji stanowi podstawę do rozpoczęcia prac analitycznych. Samo złożenie deklaracji nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań oraz roszczeń z obu stron.

Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  2.   Warunki przyłączenia do sieci gazowej
  3.   Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
  4.   Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
  5.   Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
  6.   Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Białymstoku: Tel. 85 675 68 00 wew. 1.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I

Przykład - konieczność budowy nowego przyłącza gazowego -wzór jak wypełnić wniosek