Młodzież odkrywa historię w łapskiej bibliotece

czwartek, 20 styczeń 2022

Przez dwa kolejne dni, 18  i 19 stycznia, mieliśmy okazję gościć uczniów i nauczycieli łapskich szkół średnich. Odwiedzili nas uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza (klasa I ab i II a) wraz z nauczycielami Panią Ewą Gierałtowską i Wojciechem Płońskim oraz z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach - klasa III cd z Panem Leszkiem Łapińskim i klasa hotelarska z Panią Dyrektor Dorotą Kondratiuk i Panią Ewą Kłoskowską-Ignatiew.

Okazją do spotkania była wystawa „Stan wojenny – wspomnienia po latach”, którą biblioteka przygotowała w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Po zapoznaniu się z materiałami prezentowanymi na ekspozycji młodzież obejrzała prezentację multimedialną pt. „Alfabet stanu wojennego”, w której litery posłużyły do przybliżenia najważniejszych zagadnień związanych z historią tamtego okresu.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym nauczycielom za podzielenie się swoją wiedzą i wspomnieniami, a szczególnie Dyrektor ZSM Pani Dorocie Kondratiuk, która przedstawiła doskonały i bardzo ciekawy komentarz do prezentacji „Alfabet stanu wojennego”.

Mamy nadzieję, że udało nam się w przystępny i interesujący sposób przybliżyć młodym ludziom tematykę stanu wojennego, pomóc im cofnąć się w czasie, aby mogli lepiej zrozumieć historię naszego kraju oraz poznać realia tamtego okresu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy