Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą

piątek, 21 styczeń 2022

W dniach 13 i 19 stycznia 2022 r. odbyły się spotkania informacyjne w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach dla osób zamierzających ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Filia w Łapach. Podczas spotkań omówiono procedurę i zasady ubiegania się o wsparcie w PUP. Uczestników zapoznano z regulaminem przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz z formularzem wniosku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy z zaangażowaniem wysłuchali prezentacji, chętnie brali udział w dyskusji, zadawali nurtujące ich pytania. Przypominamy, że aktualnie trwa nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Kwota dofinansowania wynosi do 33 900,00 zł brutto. Aktualne druki Wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku [tutaj]