Strajk w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach

wtorek, 09 kwiecień 2019

Uprzejmie informuję, iż w poniedziałek –  8 kwietnia 2019 r. Komitet Strajkowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach poinformował dyrekcję Szkoły o rozpoczęciu akcji protestacyjnej i przystąpieniu nauczycieli do strajku szkolnego od najbliższej środy, tj. od dnia 10 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym informuję, iż zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach od dnia 10 kwietnia 2019 r. zostają odwołane. Postaramy się zorganizować pracę naszej placówki tak, by zmiany w jej funkcjonowaniu od dnia 10 kwietnia były dla Państwa i naszych uczniów jak najmniej uciążliwe.

Uczniom zapewniamy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i opiekę w świetlicy szkolnej od 7.00 do 16.00.

Informuję również, że uczniowie, którzy będą obecni w szkole podczas strajku będą mogli skorzystać z obiadów.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji, o wszelkich zmianach dotyczących pracy szkoły będziemy informowali na stronie internetowej Szkoły i poprzez dziennik elektroniczny, w miarę możliwości proszę o przekazanie powyższej informacji innym rodzicom uczniów naszej Szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Łapiński