Akcja "Jesteś w dobrych Łapach" w 2024 r. Zapraszamy rodziców nowo narodzonych dzieci

piątek, 28 styczeń 2022

W 2024 r. - podobnie jak w roku ubiegłym - wszystkich nowo narodzonych mieszkańców gminy Łapy chcielibyśmy obdarować drobnym upominkiem i powitać listem od Burmistrza Łap. Zapraszamy rodziców nowo narodzonych dzieci zameldowanych w Gminie Łapy do udziału w akcji "Jesteś w dobrych Łapach".

REGULAMIN AKCJI „Jesteś w dobrych Łapach”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam akcję „Jesteś w dobrych Łapach”.

§ 2.

  1. Organizatorem akcji „Jesteś w dobrych Łapach”, zwanej dalej „akcją” jest Gmina Łapy.
  2. Akcja jest prowadzona na terenie Gminy Łapy.
  3. Celem Akcji jest przekazanie opiekunom dziecka narodzonego od 1 stycznia 2024 r. oraz zameldowanego w gminie Łapy pamiątkowego   upominku   w   postaci   kocyka   i   gratulacyjnego   listu powitalnego od Burmistrza Łap.
  4. Zgłoszenia dokonuje się   poprzez   czytelne   wypełnienie   formularza   zgody   na udział   w akcji,   stanowiącej   załącznik   do   niniejszego   regulaminu i dostarczenie do siedziby Urzędu Miejskiego na adres: ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy:

1) w postaci papierowej;

2) w postaci elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Odbiór upominku w postaci kocyka i gratulacyjnego listu powitalnego od Burmistrza Łap będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się.
  2. W celu umówienia terminu odbioru upominku z opiekunem skontaktuje się telefonicznie lub listownie pracownik urzędu.
  3. Organizator zastrzega sobie   prawo   zmiany   warunków   Regulaminu   w   przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłowość przebiegu akcji.

§ 3.

 

Ogłoszenie  o akcji zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.lapy.pl.

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. promocji i kontaktów z mediami.

§ 5.

 Traci moc zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Łap z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu akcji „Jesteś w dobrych Łapach” zmienione zarządzeniem nr 4/2023 Burmistrza Łap z dnia 12 stycznia 2023 r., z tymże uprawnienia nabyte a niezrealizowane przed dniem wejścia niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Czytaj także: "Jesteś w dobrych Łapach" - gmina rozdaje nowonarodzonym dzieciom kocyki