XIX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego – startować może niemal każdy

piątek, 12 kwiecień 2019

 W sobotę, 27 kwietnia, już po raz dziewiętnasty uczcimy pamięć wybitnego sportowca z Łap, Waldemara Kikolskiego. Będzie mógł to zrobić każdy, od przedszkolaka po seniora. Warto więc zapoznać się z zasadami zapisów i startów.

Przedszkolaki

Warunkiem uczestnictwa  w biegu w kategoriach: przedszkolaków, niepełnosprawnych (świetlica socjoterapeutyczna), klasa I i II jest dostarczenie opiekunowi „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność, oraz stawienie się o określonej godzinie na starcie (w tych kategoriach nie będzie prowadzona klasyfikacja).

Szkoły podstawowe

Warunkiem uczestnictwa  w biegu w kategoriach: klasa III – VIII szkoły podstawowe jest dostarczenie opiekunowi „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność  , stawienie się o określonej godzinie na starcie oraz posiadanie karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły którą reprezentują (wzór do pobrania-www.okf.lapy.pl), karteczki będą zbierane na mecie.

Gimnazja i szkoły średnie

Warunkiem uczestnictwa  w biegu w kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne jest zgłoszenie elektroniczne na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 24 kwietnia 2019. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną szkołę. Konieczne jest też posiadanie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność, stawienie się o określonej godzinie na starcie oraz posiadanie karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły którą reprezentują (wzór do pobrania - www.okf.lapy.pl) , karteczki będą zbierane na mecie

Uczniowie startujący w danej kategorii nie mogą przewyższać wiekiem rocznika przypisanego danej klasie np. klasa IV SP – 2008, klasa VII -2005 itd.

Dorośli

Warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym jest  zgłoszenie elektroniczne  na www.elektronicznezapisy.pl  i dokonanie tam opłaty wpisowej 30 zł. Opłata wpisowa  dotyczy jedynie Biegu Głównego. Opłatę startową należy dokonać wyłącznie podczas procesu rejestracji za pomocą serwisu płatności elektronicznej tPay. Rejestracja bez dokonania wpłaty lub płatność standardowym przelewem nie gwarantują miejsca na liście startowej. Brak wpłaty w momencie zakończenia rejestracji elektronicznej powoduje automatyczne usunięcie z listy startowej. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie lub jeżeli została dokonana po terminie, w niewłaściwej wysokości lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 24 kwietnia 2019 roku o godz. 24.00 (obowiązuje limit zawodników 100 osób. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów do godziny 12.30 ( z limitem miejsc) wpisowe w dniu zawodów wyniesie 40 zł. Kolejnym warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym jest ukończenie 16-ego roku życia, posiadanie aktualnego badania lekarskiego bądź złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w Biegu  (w Biurze Zawodów),  jest to jednoznaczne z akceptacją.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

 Seniorzy

W tym roku po raz pierwszy wyruszy marsz nordic walking. Wszystkie chętne osoby będą mogły uczcić pamięć śp. Waldemara Kikolskiego w marszu „z kijkami” po stadionie. Uczestnicy wyruszą zaraz po starcie biegu głównego, czyli około godziny 13:35. Nie trzeba zgłaszać się wcześniej do organizatora, wystarczy przyjść i...pójść w marszu. Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 16. roku życia.

 OKF Łapy

Zdj. archiw.