Otwarcie wystawy banerów przed łapską „Dwójką”

poniedziałek, 16 maj 2022

13 maja 2022 roku (piątek) przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach odbyła się uroczystość otwarcia wystawy banerów „Szkoła wczoraj i dziś”. Ekspozycja banerów na parkanie szkolnym to kolejna propozycja uczczenia stulecia naszej szkoły.

Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością: zastępca Burmistrza Łap pan Krzysztof Dudziński,  wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach pani Krystyna Grabowska oraz absolwenci naszej szkoły. W otwarciu uczestniczyła również młodzież szkolna oraz nauczyciele.

Osoby, które zabrały głos, podkreślały rolę, jaką w naszym życiu spełnia historia. Fotografie zamieszczone na banerach pochodzą z kronik i są częścią dziedzictwa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach. Na każdym banerze znalazły się zdjęcia archiwalne i współczesne tych samych miejsc w szkole. Pozwala to na spostrzeżenie zmian, jakie zaszły w ciągu 60 lat historii obecnego budynku.

Podczas otwarcia uczniowie przeprowadzali wywiady z uczniami oraz absolwentami naszej szkoły. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali zamieszczone na banerach fotografie dokumentujące życie placówki. Teraz każda osoba zainteresowana lokalną historią może bez wchodzenia do szkoły zajrzeć do jej wnętrza.

Przygotowanie banerów było możliwe dzięki dofinansowaniu inicjatywy lokalnej pt. „Święto Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach”  przygotowanej przez Stowarzyszenie Łapska Dwójka w ramach konkursu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania Akademia Lidera Lokalnego realizowanego w projekcie pt.: „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Alicja Zgajewska

Stowarzyszenie Łapska Dwójka