LVI sesja Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online 24.06 o godz. 11.45

piątek, 17 czerwiec 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00. Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja online w dniu 24 czerwca (piątek) od godz. 11.45: TUTAJ

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Sytuacja na rynku pracy w gminie Łapy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym. (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji)
 8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Przyjęcie protokołu nr XLIX/21 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.
 13. Przyjęcie protokołu nr L/22 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2022 r.
 14. Przyjęcie protokołu nr LI/22 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2022 r.
 15. Przyjęcie protokołu nr LII/22 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2022 r.
 16. Przyjęcie protokołu nr LIII/22 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2022 r.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Dariusz Wincenciak

 


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) wg. harmonogramu:

 

 I część: Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

„Zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych”

 • 16:30 – baseny i boisko w Płonce Kościelnej

II część posiedzenia, godz. 17:00 Inkubator Przedsiębiorczości, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Sytuacja na rynku pracy w gminie Łapy.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu nr 43/2022 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 27 kwietnia 2022 r.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Leszek Paweł Gulewicz