XVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online w dn. 24.06

czwartek, 23 czerwiec 2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.06.2022 r. (piątek) po posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbędzie się XVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.

Transmisja online dnia 24.06.2022 r. TUTAJ

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontrola Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach:
  2. a) harmonogram kontroli;
  3. b) zakres kontroli.
  4. Sprawy różne.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji (10 maja 2022 r.)

Przewodniczący Komisji

Andrzej Rogowski