Odbiór odpadów z przebudowywanych ulic: Różanej i Konwaliowej

czwartek, 23 czerwiec 2022

Informujemy, że związku z przebudową dróg na terenie gminy Łapy - ul. Różanej i  ul. Krańcowej, nie jest możliwy dojazd pojazdów odbierających odpady bezpośrednio do wszystkich posesji. Do czasu zakończenia przebudowy dróg odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy.

W związku z powyższym  prosimy o wystawianie odpadów 27 czerwca (poniedziałek- odpady zmieszane i bio ) w miejscu do którego możliwy jest dojazd pojazdu przedsiębiorcy (PEC), w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień mieszkańcom nieruchomości lub osobom trzecim. Informacja w sprawie odbioru odpadów w miesiącu lipiec będzie umieszczona na stronie internetowej urzędu.

Odpady na czas robót budowlanych z wymienionych ulic będą odbierane ze wskazanych punktów:

  1. Różana, aby wystawiła odpady na rogu ulic Różana/Krańcowa i Różana/Strażacka
  2. Konwaliowa - na rogu posesji ul. Jaśminowej nr 112A
  3. Jaśminowa 1, 2, 2A, 4, 10 aby wystawiły się przy ul. Strażackiej 13