46. posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miejskiej.Transmisja online 24.06 od godz. 11.45

czwartek, 23 czerwiec 2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.06.2022 r. (piątek) o godz. 11:45 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbędzie się 46 posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online od godz. 11.45: TUTAJ

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Zaopiniowanie zaktualizowanego wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach o dotację celową w wysokości 150 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na remoncie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowo Gospodarczej

  Sławomir Jan Maciejewski