Łapy uczciły 102. rocznicę Cudu nad Wisłą oraz Święto Wojska Polskiego

wtorek, 16 sierpień 2022

W 1920 roku zwyciężył nad Wisłą zgodny wysiłek całego Narodu i jego przywódców. […] – Gen. Władysław Sikorski

W poniedziałek (15.08) uczczono 102. Rocznicę Cudu nad Wisłą. Oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się wraz uroczystościami odpustowymi (święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Licznie zgromadzeni parafianie i goście, jak co roku, modlili się w intencji Ojczyzny.

Podniosłą uroczystość rozpoczął montaż słowno muzyczny pt.: „Cud nad Wisłą – bitwa, która ocaliła Europę” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej. Sceneria przy głównym ołtarzu – wojenne mogiły z charakterystycznymi brzozowymi krzyżami – wzbudzała refleksję nad bohaterstwem żołnierzy walczących o suwerenność i niezależność kraju.

Po mszy św., przy pomniku Niepodległości oraz pomniku ppłk Stanisława Nilskiego – Łapińskiego poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Władze miasta reprezentowali Burmistrz Krzysztof Gołaszewski, Sekretarz Gminy Joanna Micota, radni powiatowi: Andrzej Gąsowski i Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wraz z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej, radni Rady Miejskiej w Łapach Karol Brzozowski, Krystyna Grabowska, Piotr Łapszo, Sławomir Jan Maciejewski, Adam Perkowski, Andrzej Rogowski, Wiesław Szustak, Stanisław Żochowski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Kamil Raciborski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej Alicja Skłodowska oraz Dorota Kondratiuk – Prezes, Marian Jurkin i Piotr Sobieszczak z Łapskiego Towarzystwa Regionalnego. W uroczystościach uczestniczyli także członkowie Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku oraz mieszkańcy Gminy Łapy. Następnie kwiaty i znicze zostały złożone na cmentarzu w Łapach, przy grobie Nieznanego Żołnierza. Dorota Kondratiuk z Łapskiego Towarzystwa Regionalnego wspominała lokalnych bohaterów: ppłk Stanisława Nilskiego – Łapińskiego i Władysława Piotrowskiego. O księdzu Janie Skrzeczkowskim, proboszczu parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, żołnierzu Armii Krajowej, opowiedział zebranym Piotr Sobieszczak.

Święto Wojsko Polskiego (w okresie międzywojennym „Święto Żołnierza”) upamiętnia zwycięską bitwę warszawską, która trwała w dniach 13 – 25 sierpnia 1920 r. Stworzyła ona Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca i ocaliła niepodległy byt Rzeczypospolitej. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, miało ogromne znaczenie moralne:

- było to pierwsze od zmierzchu I Rzeczypospolitej wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polsko nad siłami zbrojnymi potężnego zaborcy,

- umożliwiło ono II Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej niezależnej od interesów obcych mocarstw,

- pozwoliło wychować młode pokolenie Polaków w polskiej tradycji i polskim patriotyzmie.