Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

środa, 08 maj 2019

W dniu 13 maja 2019 roku ( poniedziałek ) o godz. 17:30 odbędzie się IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

Tematyka posiedzenia:

 1.Procedura absolutoryjna:

  1. zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Łapy za 2018 rok,
  2. informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31.12.2018 roku,
  3. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  4. głosowanie w sprawie absolutorium

2. Sprawy różne.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przemysław Jaroszewski