Spotkanie informacyjne „I ty możesz być przedsiębiorcą”

czwartek, 09 maj 2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zaprasza na spotkanie informacyjne dot. projektu „ I ty możesz być przedsiębiorcą” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020.

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego dla osób niepracujących powyżej 30 roku życia, którye chcą założyć działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady. 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

DATA SPOTKANIA

GODZINA SPOTKANIA

MIEJSCE SPOTKANIA

13.05.2019 (poniedziałek)

12.00

 

URZĄD GMINY W TUROŚŃI KOŚCIELNEJ (sala konferencyjna)
 ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

 

13.05.2019 (poniedziałek)

14.00

 

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH
ul. Władysława Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

 

17.05.2019 (piątek)

09.00

 

URZĄD GMINY SOKOŁY (sala konferencyjna)

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

 

17.05.2019 (piątek)

11.00

 

URZĄD MIEJSKI W TYKOCINIE (sala konferencyjna)
ul. 11 Listopada 8, 16 – 080 Tykocin

 

17.05.2019 (piątek)

13.00

REMIZA W CHOROSZCZY

ul. Dominikańska 22, 16 – 070 Choroszcz