Budżet obywatelski – głosowanie zakończone

środa, 28 wrzesień 2022

Zakończyło się głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, które trwało od 12 do 26 września. Każdy mieszkaniec mógł oddać swój głos na jedno spośród 12 zadań.

27 września, odbyło się otwarcie urny i pobranie wszystkich złożonych kart, wydrukowanie oddanych głosów przesłanych za pomocą poczty elektronicznej i aplikacji LUPE.

Następnie karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zostaną zliczone głosy.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej zadania o kolejności na liście zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2022 r.

- Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy wzięli udział w głosowaniu oraz wnioskodawcom za aktywne promowanie swoich pomysłów. Budżet Obywatelski pokazuje, że mieszkańcy chcą się angażować w to co dzieje się w ich okolicy - mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.