Rada Seniorów z Supraśla z wizytą studyjną w Łapach

środa, 23 listopad 2022

Na zaproszenie Gminnej Rady Seniorów w Łapach 17 listopada 2022 r. delegacja Rady Seniorów z Supraśla odbyła wizytę studyjną w naszym mieście. Program pobytu był bardzo urozmaicony. 

Na początku goście zostali zaproszeni do obejrzenia inscenizacji pt. „Święto Niepodległości w poezji i pieśni patriotycznej” przygotowanej przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego prze Bibliotece Publicznej w Łapach. Goście byli pod wrażeniem występu i zaprosili wykonawców na przedstawienie inscenizacji w przyszłorocznych obchodach Święta Niepodległości w Supraślu. Po przedstawieniu, w drodze do Inkubatora  Przedsiębiorczości, gdzie goście kontynuowali spotkanie mieli okazję pospacerować po  centrum miasta zwiedzając przy tym nowy budynek Domu Kultury w Łapach.

W Inkubatorze Przedsiębiorczości goście zostali serdecznie przywitani przez Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów z Łap Stanisławę Grzybowską oraz Burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego. Seniorzy wysłuchali wystąpienia Burmistrza Łap, który wskazał, że wspieranie seniorów i zapewnienie niezbędnych usług w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej, a także organizacja przestrzeni publicznej, integracja międzypokoleniowa
i aktywność społeczna osób starszych stają się jednym z ważniejszych działań gminy. Następnie przy filiżance kawy, herbaty odbyła się ciekawa dyskusja na temat wprowadzania nowych rozwiązań dedykowanych seniorom, wspólnie diagnozowano potrzeby i oczekiwania seniorów w Łapach i Supraślu. Nie zabrakło także okazji do wymiany poglądów i dzielenia się tzw. dobrymi praktykami.

Wizyta przebiegła w życzliwej i sympatycznej atmosferze. Seniorzy z Supraśla wyrazili chęć współpracy na rzecz aktywizacji i integracji środowisk senioralnych. Na koniec wręczono skromne upominki i wykonano pamiątkowe zdjęcie.