Nowoczesne technologie w nauczaniu historii w SP1

piątek, 25 listopad 2022

Bilsko 400 uczniów klas siódmych i ósmych z terenu gminy Łapy i Turośń Kościelna w dniach 14-15 listopada 2022 r. uczestniczyło w pokazach dwóch filmów „Kartka z Powstania” oraz „Wiktoria 1920”. Oba seanse zostały zrealizowane z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), w specjalnie przygotowanej scenografii w sali gimnastycznej szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Matejki 19. Poprzedziły je prelekcje wprowadzające
w tematykę historyczną. Pokazy zostały zorganizowane w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji” Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie wraz z opiekunami wykorzystywali gogle VR oraz słuchawki z dźwiękiem przestrzennym. Uczestnicy projekcji mieli wrażenie bezpośredniego uczestnictwa
w wydarzeniach filmowych. Technologia VR sprawia, że oglądając pokaz odczuwamy jakbyśmy byli wewnątrz wydarzeń filmowych. Spacer powstańczymi kanałami, lot samolotem, czy też sceny z powstańczej Warszawy zrobiły ogromne wrażenia na widzach. 

Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości. Zdobyli również niezbędne informacje na temat obsługi podstawowego sprzętu, w tym gogli VR, które szkoły mogły zakupić w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

 „Innowacyjna historia” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest: 

  • rozpowszechnienie nowych technologii jako skutecznych, angażujących narzędzi edukacyjnych, 
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, które zwiększają ich szanse na przyszłym rynku pracy, 
  • wprowadzenie nauczycieli w technologię wirtualnej rzeczywistości i zaprezentowanie jej jako efektywnego narzędzia edukacyjnego, 
  • promowanie historii Polski i podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.

W imieniu uczniów chcemy gorąco podziękować Wiceministrowi Edukacji Narodowej p. Dariuszowi Piontkowskiemu za umożliwienie naszym uczniom udziału w projekcie.