Dołącz do nas, bądź częścią piłkarskiej społeczności

piątek, 25 listopad 2022

Gwarantujemy dużo sportowej rywalizacji w pozytywnej atmosferze (bez wyników i klasyfikacji końcowej). Równolegle zostaną przeprowadzone przesiewowe badania wad postawy. Sport i Wellness (dobra kondycja fizyczna i psychiczna) - to będzie tematem prezentacji jak sport może być początkiem „Twojego biznesu”. 

Akademia Lidera Lokalnego - II edycja realizowana w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Łapach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II. Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.