Węgiel dla mieszkańców w cenie 1800 zł za tonę

piątek, 25 listopad 2022

Umowę z PGE Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na kupno preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych naszej gminy podpisał w czwartek (24 listopada) burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Ustalono już ostatnie szczegóły dystrybucji z firmą Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. Harcerskiej 2, która w imieniu Gminy Łapy będzie realizowała usługę odbioru, przewozu, składowania i wydawania osobom uprawnionym opału z punktu składowania.

- Celem moich działań było spowodowanie, aby cena zakupu dla każdego mieszkańca była jak najniższa i chyba ten cel został osiągnięty. Dodam, że biorąc pod uwagę dofinansowanie rządowe Kancelarii Premiera na węgiel w kwocie 1000 zł do tony - cena węgla wynosi 800 zł – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Ważna informacja dla mieszkańców!

W załącznikach poniżej zamieszczamy otrzymane od podmiotu wprowadzającego do obrotu - PGE Paliwa Spółka z o. o. w Krakowie - CERTYFIKATY dla oferowanego węgla.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków, osoby uprawnione będą telefonicznie lub mailowo informowane przez pracowników o konieczności dokonywania przelewu na konto urzędu, by następnie odbierać zakupiony węgiel w punkcie składowania.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązująca ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych cena nie zawiera transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania.

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku najpóźniej do 30 listopada 2022 r. oraz przejście jego poprawnej weryfikacji.  

Przypominamy, że:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych określa, że "wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.".