Posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Transmisja online w dn. 1 grudnia od godz. 17.00

poniedziałek, 28 listopad 2022

W dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miejskiej w  Łapach. Transmisja online od godz. 17.00: tutaj

Porządek obrad:

  • Godz. 17:00 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Godz. 17:15 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
  • Godz. 17:30 Komisja Finansowo-Gospodarcza

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Opinia komisji o projekcie budżetu gminy na 2023 rok.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej

Emilia Malinowska