Otwarty konkurs ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2023 r.

poniedziałek, 28 listopad 2022

Burmistrz Łap ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2022 roku.

 Treść ogłoszenia dostępna: tutaj

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Urszula Romualdowska, Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 203, tel. 85 715 22 51, w. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga!

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze ofert serwisu internetowego Witkac.pl  na stronie www.witkac.pl.

Link do konkursu:https://witkac.pl/#contest/view?id=23578

Termin złożenia ofert elektronicznie w serwisie witkac.pl: 19 grudnia  2022 r.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty (wygenerowanym automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty  oraz  obowiązującymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2022 r. do godz. 15:30 (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Miejskiego):

  • osobiście w godzinach: poniedziałek:  8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miejskim ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia podpisanej oferty i potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łapach oświadczenie o wycofaniu oferty.