Zmarł śp. Kazimierz Łupiński, radny czterech kadencji i były sołtys wsi Łupianka Stara

piątek, 02 grudzień 2022

Dnia 30 listopada 2022 r. w wieku 78 lat zmarł śp. Kazimierz Łupiński.

Śp. Kazimierz Łupiński był radnym czterech kadencji Rady Miejskiej w Łapach:

I kadencja 1990-1994

II kadencja 1994-1998

III kadencja 1998-2002

VII kadencja 2014-2018

oraz byłym sołtysem Łupianki Starej.

Przekazujemy wyrazy współczucia pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim.

Uroczystości pogrzebowe