W dniach 15 - 19 stycznia można składać wnioski o stypendia Burmistrza Łap

wtorek, 02 styczeń 2024

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap za osiągnięcia uzyskane w 2023 r. zgodnie z obowiązującymi w Łapach uchwałami Rady Miejskiej będzie można składać w dniach 15 - 19 stycznia.

Pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych młodych artystów z naszej gminy. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia sportowe

  1. Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy, zwanym dalej zawodnikami, które osiągają wyniki w międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.
  2. Za dyscypliny sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Łapy ze względu na tworzenie warunków do ich uprawiania uznaje się olimpijskie dyscypliny sportu, tj.: spośród dyscyplin indywidualnych - lekkoatletykę, judo i podnoszenie ciężarów oraz  spośród dyscyplin drużynowych - koszykówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową.
  3. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w olimpijskiej dyscyplinie sportu wymienionej w ust. 2 w kategorii: młodzicy, trampkarze, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy, zgodnie z przepisami odpowiedniego polskiego związku sportowego, który:
  1. został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
  2. zajął 1-7 miejsce w mistrzostwach świata lub Europy, lub
  3. jest członkiem kadry narodowej i startował w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, Pucharów Europy, lub
  4. zdobył medal w mistrzostwach Polski;
  5. w przypadku dyscyplin drużynowych wskazanych w § 1 ust. 2 :

– jest członkiem drużyny*, która zajęła co najmniej trzecie miejsce w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego:

* Dryżyna piłki nożnej max. 18 zawodników/czek

* Drużyna piłki siatkowej max. 14 zawodników/czek

* Drużyna koszykówki max. 12 zawodników/czek

Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1, 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych poniżej:

Uchwała Rady Nr XXXVI/301/17 z dnia 2017-08-31 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania stypendiów sportowych.

Dokumenty:

Wniosek o stypendium sportowe

Oswiadczenie kandydata ubiegającego się o stypendium sportowe

Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które swoimi osiągnięciami artystycznymi promują gminę Łapy.

Stypendium może otrzymać kandydat, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym popartym dodatkowo uzyskaniem znaczącego osiągnięcie artystycznego i kulturalnego, tj.:

- otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub

- otrzymaniem nagrody lub co najmniej dwóch wyróżnień w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu krajowym.

Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej poniżej:

Uchwała nr XXXV/298/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 2017-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przynawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap.

Dokumenty:

Wniosek o stypendium artystyczne

Oswiadczenie kandydata ubiegającego się o stypendium artystyczne

Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Załączniki