Rolnicy zainteresowani programem "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" mogą zgłaszać się do 28.02.2023

poniedziałek, 23 styczeń 2023

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .

Jednym z załączników do wniosku jest posiadanie dokumentu inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rolnicy zainteresowani programem proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w terminie do dnia 28.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach.

Druki dostępne są :

- w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 (Biuro Obsługi Interesanta-parter)
- wniosek do pobrania: tutaj

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem: 85 715 22 51 wew. 116 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łapach.